Cách đăng nhập Gmail nhanh nhất

Đăng nhập GmailĐể đăng nhập vào hộp thư Gmail, bạn truy cập vào địa chỉ http://gmail.com


Điền thông tin:

- Tên người dùng: Không cần @gmail.com
- Mật khẩu của tài khoản đó

Nếu bạn chưa có tài khoản gmail.com, bạn có thể xem hướng dẫn cách đăng ký Gmail tại đây


Responses

0 Respones to "Đăng nhập Gmail"

Post a Comment

Recent Comments

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2013 - 2014 cachdangnhapgmail.blogspot.com